Top 20 Great Grammar for Great Writing – Keith Folse

Bài viết thuộc phần 3 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS Writing

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Top 20 Great Grammar for Great Writing”. Cuốn sách bao gồm hướng dẫn chi tiết ngữ pháp giúp người học hiểu một cách thấu đáo cách sử dụng cấu trúc câu phù hợp khi viết; các bài tập có hướng dẫn chỉ ra các lỗi ngữ pháp cơ bản mà người thi viết thường gặp, phương pháp để định vị lỗi sai và sau đó sửa lại cho đúng, đặc biệt chú trọng đến các bài tập sửa lỗi tạo tư duy tốt cho người học có ý thức vạch và sửa lỗi, hoàn thiện khả năng viết hơn.

“Top 20 Great Grammar for Great Writing” là tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản kèm theo bài tập. Tài liệu học tiếng Anh này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức ngữ pháp để phát triển hơn kỹ năng viết bài tiếng Anh thành thạo. Sách tổng hợp 20 vấn đề ngữ pháp tiếng Anh mà người viết cần và phải biết để viết tiếng Anh thật tốt.

Tài liệu tham khảo Writing khác

Trong mỗi bài học, các tác giả chú trọng làm nổi bật sự khác nhau giữa ngôn ngữ mà học viên dùng thường ngày với tiếng Anh chuẩn, từ đó rèn luyện cho họ khả năng phát hiện và sửa các lỗi ngữ pháp thông thường trong bài viết của mình.

top-20-great-grammar-for-great-writing-keith-folse-pdf

Top 20 Great Grammar for Great Writing – Keith Folse

20 Chủ đề ngữ pháp bao gồm:

 1. Nouns;
 2. Articles: a, an, the;
 3. Pronouns and Possessive Adjectives;
 4. Verb Tense;
 5. Problems with Verb Tenses
 6. Subject – Verb Agreement;
 7. Prepositions;
 8. Word Forms;
 9. Modals: Present, Past, Future;
 10. Gerunds and Infinitives;
 11. Passive Voice and Participal Adjectives;
 12. Conditionals;
 13. Word Order and Word Combination;
 14. Adjectives Clauses and Reductions;
 15. Adverb Clauses and Reductions;
 16. Noun Clauses;
 17. Better Sentence: Variety, Fragments;
 18. Run-ons and Comma Splices;
 19. Confusing Words and Structures và bài tổng hợp.
 20. Parallel Structures

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Top 20 Great Grammar for Great Writing”.

Top 20 Great Grammar for Great Writing – Keith Folse
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Practical IELTS strategies 3 writing task one – Andrew Guilfoyle Bài tiếp theo: Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (3rd Edition) – Cynthia A. Boardman