Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (3rd Edition) – Cynthia A. Boardman

Bài viết thuộc phần 4 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS Writing

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Writing to Communicate 2 Paragraphs and Essays (3rd Edition)”. Với một quy trình kết hợp và phương pháp tiếp cận sản phẩm, Writing to Communicate đặt sinh viên vào một khung viết rõ ràng và hiệu quả về mặt học thuật. “Writing to Communicate 2”  của tác giả Cynthia A. Boardman hướng dẫn học sinh viết các đoạn văn đơn giản để soạn thảo các bài tiểu luận được tổ chức tốt trong các mô hình hùng biện quan trọng.

Tham khảo tài liệu Writing khác

Điểm nhấn của cuốn sách

  • Các chương dựa trên chủ đề khuyến khích sinh viên khám phá các ý tưởng.
  • Cấu trúc và cơ khí phần phát triển chính xác.
  • Phần từ vựng Builder cung cấp ngôn ngữ hữu ích để viết.
  • Các mô hình dồi dào và rõ ràng cung cấp cho sinh viên sự hỗ trợ vững chắc.
  • Các bài tập nhóm và nhóm thúc đẩy việc học tập cộng tác.
  • Tổ chức đồ họa, danh sách kiểm tra đoạn văn và bảng tính ngang hàng giúp làm giàu quá trình viết.
  • Các phụ lục viết dưới áp lực thời gian, bài tiểu luận ứng dụng đại học, định dạng đoạn văn trên máy tính, dấu chấm câu và các từ liên kết phổ biến.

 

writing-to-communicate-2-paragraphs-and-essays-3rd-edition-pdf

Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (3rd Edition) – Cynthia A. Boardman

 

Với một quy trình kết hợp và phương pháp tiếp cận sản phẩm cho văn bản học thuật, ấn bản thứ ba này giúp sinh viên tiến bộ từ những điều cơ bản về viết văn bản đến bài tiểu luận dài. Các mô hình và bài tập mới của văn bản được tập trung xung quanh ba chủ đề chính – cột mốc, sinh thái và quan hệ- để giúp sinh viên tạo nội dung và xây dựng vốn từ vựng cho văn bản của họ.

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Writing to Communicate 2 Paragraphs and Essays (3rd Edition)”.

Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (3rd Edition) – Cynthia A. Boardman
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Top 20 Great Grammar for Great Writing – Keith Folse Bài tiếp theo: Top 10 Great Grammar for Great Writing – Keith S. Folse