Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Các từ viết tắt trong tiếng anh

4 tháng 5, 2024 (2 tháng trước) | 2 phút đọc

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ viết tắt được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến văn bản chuyên ngành. Dưới đây là một số từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh:

Từ viết tắt thông thường:

 • LOL - Laugh out loud (cười lớn)
 • OMG - Oh my God (Ôi Chúa ơi)
 • BRB - Be right back (quay lại ngay)
 • TMI - Too much information (quá nhiều thông tin)
 • IDK - I don't know (tôi không biết)
 • AFAIK - As far as I know (theo như tôi biết)
 • FWIW - For what it's worth (với giá trị của nó)
 • IMO - In my opinion (theo ý kiến của tôi)
 • TBH - To be honest (nói thật)

Từ viết tắt chuyên ngành:

 • AI - Artificial intelligence (trí tuệ nhân tạo)
 • ML - Machine learning (học máy)
 • NLP - Natural language processing (xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
 • IoT - Internet of things (internet vạn vật)
 • AWS - Amazon Web Services (dịch vụ web của Amazon)
 • GCP - Google Cloud Platform (nền tảng đám mây của Google)
 • Azure - Microsoft Azure (nền tảng đám mây của Microsoft)
 • API - Application programming interface (giao diện lập trình ứng dụng)
 • SDK - Software development kit (gói phát triển phần mềm)

Việc học các từ viết tắt trong tiếng Anh sẽ giúp bạn có thể giao tiếp hiệu quả hơn trong các ngữ cảnh khác nhau. Bạn có thể học từ viết tắt theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như ghi nhớ từ viết tắt theo chủ đề, sử dụng flashcard, hoặc học từ viết tắt thông qua các bài hát, video, hoặc phim ảnh.

Dưới đây là một số mẹo để học từ viết tắt trong tiếng Anh:

 • Bắt đầu với những từ viết tắt phổ biến: Có rất nhiều từ viết tắt trong tiếng Anh, vì vậy điều quan trọng là phải bắt đầu với những từ viết tắt phổ biến nhất.
 • Học từ viết tắt theo chủ đề: Học từ viết tắt theo chủ đề sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn. Ví dụ, bạn có thể học tất cả các từ viết tắt liên quan đến công nghệ cùng một lúc.
 • Sử dụng flashcard: Flashcard là một cách tuyệt vời để học từ viết tắt. Bạn có thể tạo flashcard với hình ảnh hoặc âm thanh để giúp bạn nhớ từ viết tắt tốt hơn.
 • Học từ viết tắt thông qua các bài hát, video, hoặc phim ảnh: Học từ viết tắt thông qua các phương tiện giải trí sẽ giúp bạn học từ viết tắt một cách tự nhiên hơn.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các từ viết tắt trong tiếng Anh.