Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Bảo mật và điều khoản

Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Thích Tiếng Anh

Điều khoản sử dụng

Điều 1. Giới thiệu

Thích Tiếng Anh là một website cung cấp các khóa học tiếng Anh trực tuyến và các tài liệu học tiếng Anh miễn phí. Khi sử dụng website này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây.

Điều 2. Quy định chung

 • Bạn có thể sử dụng website này miễn phí. Tuy nhiên, một số khóa học và tài liệu có thể yêu cầu đăng ký tài khoản trả phí.
 • Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình và không được tiết lộ thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai.
 • Bạn có trách nhiệm sử dụng website một cách hợp pháp và không gây hại cho người khác.

Điều 3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website này, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... đều thuộc sở hữu của Thích Tiếng Anh. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng nội dung trên website này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích học tập.

Điều 4. Bảo mật thông tin cá nhân

Thích Tiếng Anh cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp dịch vụ và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Điều 5. Thay đổi điều khoản sử dụng

Thích Tiếng Anh có thể thay đổi điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên truy cập website để cập nhật các điều khoản mới nhất.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng website này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản bảo mật

Thích Tiếng Anh cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp dịch vụ và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

 • Tên, email, số điện thoại,...
 • Thông tin thanh toán (nếu bạn đăng ký tài khoản trả phí)

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn .
 • Gửi thông báo và cập nhật về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý các yêu cầu và thắc mắc của bạn

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý
 • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để tuân thủ quy định của pháp luật

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Mã hóa thông tin cá nhân
 • Bảo mật hệ thống máy chủ
 • Kiểm tra quyền truy cập vào thông tin cá nhân

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Thay đổi chính sách bảo mật

Thích Tiếng Anh có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên truy cập website để cập nhật các chính sách mới nhất.