Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường Đai học Ngoại Ngữ Hà Nội lần 1

    Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1:        A. bread                       B. dream                      C. cream                      D. clean Question 2:        A. dislikes                   B. exchanges               C. completes               …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 2

    Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other  three in the position of primary stress in each of the following questions Question 1.        A. emergency             B. corruption              C. fashionable             D. detergent Question 2.        A. executive                B. opposite                 …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Chuyên Vinh lần 1

Câp nhật đề thi thử Tiếng Anh năm 2019, Thích Tiếng Anh gửi bạn đề thi thử Tiếng Anh 2019 trường THPT Chuyên Đại Học Vinh, thi ngày 2/3/2019, đề thi có đáp án để các bạn tham khảo, bám sát theo cấu trúc đề thi chính thưc, các câu hỏi trắc nghiệm có tính phân …

Tổng hợp đề thi thử Tiếng Anh năm 2019

Bài viết này sẽ tổng hợp lại tất cả các đề thi thử Tiếng Anh năm học 2018 – 2019, đề thi được tổng hợp từ các nguồn đề thi thử các trường THPT trên toàn quốc, đề thi do các thầy cô giáo nổi tiếng biên soạn, đề sẽ có đáp án và giải thích chi …

Học TOEIC bao lâu để đạt được các level ?

hoc-toeic-bao-lau-de-dat-duoc-cac-level
Cần bao lâu để đạt được 550, 650, 990TOEIC ? Cần bao nhiêu giờ hướng dẫn trước khi TOEIC mang lại kết quả có ý nghĩa? Trong một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện bởi Saegusa (Saugusa 1985), 53% sinh viên nhận được trung bình 84 giờ giảng dạy đã đạt được ít hơn …

Thành ngữ Tiếng Anh với “PIG” và ý nghĩa

thanh-ngu-tieng-anh-voi-pig-va-y-nghia
Cùng Thích Tiếng Anh học về các thành ngữ (idioms) Tiếng Anh với từ “PIG” – con lợn có kèm theo giải thích ý nghĩa và ví dụ minh họa kèm theo   1. Make a pig of oneself Make a pig of oneself có nghĩa là ăn như lợn (ăn nhiều) Ví dụ: She made …

Có phải “có chí thì nên” khi học Tiếng Anh ?

co-phai-co-chi-thi-nen-khi-hoc-tieng-anh
“Có chí thì nên!” Điều này có phù hợp khi học tiếng Anh không? Tại sao? Ai đó nói rằng: Tiếng Anh không phải là môn khoa học. Đó là một kỹ năng. Đừng nghiên cứu. Hãy sử dụng nó. Nếu bạn học ngôn ngữ bằng sự kiên trì với các bài tập sách giáo khoa, …

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề thể thao (sport) có câu hỏi ôn tập

tu-vung-tieng-anh-chu-de-the-thao-sport-co-cau-hoi-on-tap
    Từ vựng Phiên âm Loại từ Nghĩa aerobics  /eəˈrəʊbɪks/ (n) thể dục nhịp điệu archery  /ˈɑːtʃəri/ (n) bắn cung athletics /æθˈletɪks/ (n) điền kinh backboard /ˈbækbɔːd/ (n) ván hậu badminton /ˈbædmɪntən/ (n) cầu lông ball /bɔːl/ (n) quả bóng baseball /ˈbeɪsbɔːl/ (n) bóng chày basketball  /ˈbɑːskɪtbɔːl/ (n) bóng rổ bat  /bæt/ (n) gậy, vợt(đánh …