Phân biệt IMAGINARY, IMAGINATIVE và IMAGINABLE

phan-biet-imaginary-imaginative-va-imaginable
IMAGINARY, IMAGINATIVE, và IMAGINABLE đều là tính từ của động từ IMAGINE, tuy nhiên chúng khác nhau về ngữ nghĩa cũng như cách sử dụng. Vì thế, Thích Tiếng Anh gửi tới bạn bài viết phân biệt (difference) đầy đủ và chi tiết 3 từ này có đầy đủ lí thuyết và bài tập áp dụng, …

Phân biệt SPECIALLY và ESPECIALLY

phan-biet-specially-va-especially
Trong bài học hôm nay, Thích Tiếng Anh tiếp tục gửi đến bạn bài viết phân biệt (difference) 2 trạng từ SPECIALLY và ESPECIALLY đầy đủ và chi tiết. Hãy cùng xem qua phân tích và ví dụ dưới đây để tìm ra sự khác nhau giữa hai trạng từ vốn thường được dịch sang Tiếng Việt …