Bài tập về mệnh đề quan hệ trong TOEIC

bai-tap-ve-menh-de-quan-trong-toeic
In support of the changes …. were discussed in the referendum, government officials will begin making records of all their business expenses A. whether B. that C. what D. who Đáp án B Giải thích: Cần một đại từ quan hệ chỉ vật bổ ngữ cho “changes” Dịch nghĩa: Nhằm ủng hộ những thay đổi cái …

The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers (PDF – Audio)

the-official-cambridge-guide-to-ielts-students-book-with-answers-pdf-audio
Tiếp tục giới thiệu tài liệu IELTS, Thích Tiếng Anh chia sẻ “The Official Cambridge Guide To IELTS Student’s Book With Answers” có đầy đủ file PDF bản đẹp và file nghe Audio. Sách luyện 4 kĩ năng Nghe (listening) – Nói (Speaking) – Đọc (Reading) – Viết (Wirting). Sách ôn thi tổng quan nhất về IELTS …

Giới từ trong TOEIC

gioi-tu-trong-toeic
Tiếp tục Lí thuyết về giới từ trong TOEIC Các giới từ trong tiếng anh phân thành mất loại sau Giới từ chỉ thời gian after During Since At For Throughout Before From Foreward Behind In Until by on within   Giới từ chỉ Địa điểm/ Nơi chốn About Beneath Over Above Beside Through Across Beyond …

Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản

serie-tu-hoc-part-5-toeic-co-ban
Tìm hiểu về Part 5 TOEIC là gì ? TOEIC dường như là một phần thiết yếu đối với mọi người trong cuộc sống, đặc biệt nó còn là điều kiện tiên quyết trong môi trường đại học về chuẩn đầu ra và tuyển dụng đầu vào trong công việc. Do đó, đối với nhu cầu …