Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two – Andrew Guilfoyle

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Practical IELTS Strategies 4 Writing Task Two “, bản PDF giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band core để bạn nắm được những yêu cầu để đạt được số điểm mục …

So sánh bằng (Positive form)

sanh-bang-positive-form-trong-tieng-anh
    So sánh bằng là gì ? So sánh bằng (Positive form) là hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb) Ví dụ: My hands were as cold as ice. (Tay tôi lạnh như đá.) Jane sings as well as her …

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of manner)

trang-tu-chi-cach-thuc-trong-tieng-anh-adverbs-of-manner
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ cách thức trong Tiếng Anh (Adverbs of manner)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, và ý nghĩa của các trạng từ. Đặc biệt, việc phân loại trạng từ và một số lưu …

Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time)

trang-tu-chi-thoi-gian-trong-tieng-anh-adverbs-of-time
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh (Adverbs of time)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, và ý nghĩa của các trạng từ. Việc trang bị kiến thức về trạng từ chỉ thời …

Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency)

trang-tu-chi-tan-suat-adverbs-of-frequency-trong-tieng-anh
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, và ý nghĩa của các trạng từ. Đặc biệt, việc phân loại trạng từ và một số …

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place)

trang-tu-chi-noi-chon-trong-tieng-anh-adverbs-of-place
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ nơi chốn trong Tiếng Anh (Adverbs of place)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, và ý nghĩa của các trạng từ. Việc trang bị kiến thức về trạng từ chỉ thời …

So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh

so-sanh-hon-comparison-form-trong-tieng-anh
Thích Tiếng Anh chia sẻ “So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh”. Đây được coi là một phần ngữ pháp phức tạp bởi việc phân chia tính từ ngắn, tính từ dài để áp dụng đúng công thức dễ gây nhầm lẫn. Vì vậy, hôm nay chúng tôi chia sẻ cách sử dụng, dấu hiệu …

Get Ready for IELTS WRITING – Fiona Aish

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Trọn bộ “Collins Get Ready for IELTS” được thiết kế đặc biệt giúp người học ở trình độ pre-intermediate, tương đương với mức điểm từ 3- 4, đạt được các kĩ năng cần thiết nhằm nâng cao số điểm cao hơn. Dễ dàng sử dụng, là một trong những điểm nhấn của cuốn sách, bất kể …

IELTS Maximiser Educational Book Speaking

tai-lieu-tieng-anh-ielts
“Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Maximiser Educational Book Speaking” được thiết kế chủ yếu cho các ứng cử viên nhằm đạt được điểm số 6 hoặc 7 trong bài thi IELTS, mặc dù các ứng cử viên có ý định đạt điểm số 5 cũng sẽ được hưởng lợi từ cuốn sách, nhiều khía cạnh của …