ThichTiengAnh.Com là một trang blog chia sẻ kiến thức tới những người học Tiếng Anh. Blog được thành lập và phát triển vào ngày 30/11/2016 bởi Nguyễn Minh Tuấn.

Mục tiêu hoạt động

ThichTiengAnh.Com được thành lập với mục tiêu chia sẻ kiến thức Tiếng Anh tới mọi người với những bài viết được đầu tư chất lượng và dễ hiểu nhất.

Tôn chỉ hoạt động

  • Cung cấp nội dung bài viết hoàn toàn miễn phí
  • Tạo ra nội dung bổ ích,dễ hiểu nhất dành cho độc giả
  • Cập nhật nội dung và hỗ trợ độc giả nhanh nhất
  • Tạo dựng môi trường học Tiếng Anh lành mạnh

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ThichTiengAnh.Com!

Giới Thiệu
4.2 (6) votes