Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề dụng cụ học tập

Đồ dùng văn phòng phẩm:

 • Pencil: Bút chì
 • Pen: Bút bi
 • Marker: Bút dạ
 • Highlighter: Bút đánh dấu
 • Eraser: Cục tẩy
 • Ruler: Thước kẻ
 • Compass: Compa
 • Scissors: Kéo
 • Glue: Keo dán
 • Tape: Băng keo
 • Paper: Giấy
 • Notebook: Sổ tay
 • Binder: Bìa còng
 • Folder: Đục lỗ
 • File: Hồ sơ
 • Calculator: Máy tính
 • Computer: Máy tính
 • Printer: Máy in
 • Scanner: Máy quét
 • Laptop: Máy tính xách tay
 • Tablet: Máy tính bảng
 • Phone: Điện thoại

Đồ dùng học tập:

 • Textbook: Sách giáo khoa
 • Workbook: Sách bài tập
 • Dictionary: Từ điển
 • Thesaurus: Từ điển đồng nghĩa - trái nghĩa
 • Encyclopedia: Bách khoa toàn thư
 • Notebook: Sổ tay
 • Pencil case: Hộp bút
 • Backpack: Cặp sách
 • Lunchbox: Hộp cơm
 • Water bottle: Chai nước
 • Stationery: Đồ dùng văn phòng phẩm

Câu giao tiếp cơ bản:

 • What kind of pens do you use? (Bạn dùng loại bút gì?)
 • Where can I buy a new pencil case? (Tôi có thể mua hộp bút mới ở đâu?)
 • Can I borrow your ruler? (Tôi có thể mượn thước kẻ của bạn được không?)
 • Do you have any extra paper? (Bạn có giấy thừa không?)
 • What's your favorite school supply? (Đồ dùng học tập yêu thích của bạn là gì?)