Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề tình bạn - tình yêu

Về tình bạn

 • Friend: Bạn bè
 • Best friend: Bạn thân nhất
 • Close friend: Người bạn thân
 • Schoolmate: Bạn cùng lớp
 • Colleague: Đồng nghiệp
 • Neighbor: Hàng xóm
 • Acquaintance: Người quen
 • Pal: Bạn thân thiết
 • Buddy: Bạn thân
 • Mate: Bạn

Các tính từ

 • Loyal: Trung thành
 • Trustworthy: Đáng tin cậy
 • Supportive: Tương trợ
 • Caring: Quan tâm
 • Understanding: Hiểu biết
 • Forgiving: Tha thứ
 • Honest: Trung thực
 • Kind: Tốt bụng
 • Fun-loving: Thích vui vẻ
 • Outgoing: Hòa đồng

Các động từ

 • Be friends with: Là bạn với ai đó
 • Make friends with: Kết bạn với ai đó
 • Lose a friend: Mất đi một người bạn
 • Break up with a friend: Chia tay với một người bạn
 • Forgive a friend: Tha thứ cho một người bạn
 • Help a friend: Giúp đỡ một người bạn
 • Support a friend: Tương trợ một người bạn
 • Spend time with a friend: Dành thời gian cho một người bạn

Các cụm từ

 • Friendship is a gift.: Tình bạn là một món quà.
 • True friends are always there for you.: Những người bạn thật sự luôn ở bên bạn.
 • A good friend is a treasure.: Một người bạn tốt là một báu vật.
 • Friendship is the most important thing in life.: Tình bạn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
 • I'm so lucky to have you as my friend.: Tôi thật may mắn khi có bạn là bạn của tôi.

Về tình yêu

Các danh từ:

 • Love: Tình yêu
 • Romance: Lãng mạn
 • Relationship: Mối quan hệ
 • Partner: Bạn đời
 • Husband: Chồng
 • Wife: Vợ
 • Boyfriend: Bạn trai
 • Girlfriend: Bạn gái
 • Crush: Người mình thầm thương trộm nhớ
 • Ex: Người yêu cũ

Các tính từ:

 • In love: Yêu
 • Romantic: Lãng mạn
 • Passionate: Đam mê
 • Loving: Yêu thương
 • Caring: Quan tâm
 • Supportive: Tương trợ
 • Trustworthy: Đáng tin cậy
 • Loyal: Trung thành
 • Honest: Trung thực
 • Kind: Tốt bụng

Các động từ:

 • Love: Yêu
 • Date: Hẹn hò
 • Fall in love: Phải lòng
 • Marry: Kết hôn
 • Divorce: Ly hôn
 • Break up: Chia tay
 • Cheat on: Lừa dối
 • Forgive: Tha thứ
 • Propose: Cầu hôn
 • Say "I love you": Nói "Anh/Em yêu em"

Các cụm từ:

 • True love: Tình yêu đích thực
 • Love at first sight: Tình yêu sét đánh
 • Love is blind: Tình yêu mù quáng
 • Love is patient: Tình yêu là kiên nhẫn
 • Love is kind: Tình yêu là tốt bụng
 • Love is all you need: Tình yêu là tất cả những gì bạn cần