Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Danh sách động từ bất quy tắc

STTNguyên mẫu (V1)Quá khứ (V2)Quá khứ phân từ (V2)Nghĩa
1abideabode/abidedabode/abidedlưu trú, lưu lại
2arisearosearisenphát sinh
3awakeawokeawokenđánh thức, thức
4backslidebackslidbackslidden/backslidtái phạm
5bewas/werebeenthì, là, bị, ở
6bearborebornemang, chịu đựng
7beatbeatbeaten/beatđánh, đập
8becomebecamebecometrở nên
9befallbefellbefallenxảy đến
10beginbeganbegunbắt đầu