Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề sở thích

Các danh từ

 • Hobby: Sở thích
 • Interest: Hứng thú
 • Pastime: Trò tiêu khiển
 • Favorite: Sở thích yêu thích
 • Passion: Đam mê

Các tính từ

 • Active: Thích hoạt động
 • Creative: Thích sáng tạo
 • Intellectual: Thích trí tuệ
 • Outdoor: Thích ngoài trời
 • Relaxing: Thích thư giãn

Các động từ:

 • Have a hobby: Có sở thích
 • Enjoy: Thích thú
 • Love: Yêu thích
 • Be passionate about: Đam mê
 • Spend time on: Dành thời gian cho

Các cụm từ:

 • I'm into: Tôi rất thích
 • I'm a big fan of: Tôi là một fan hâm mộ lớn của
 • I quite like: Tôi khá thích
 • I'm mad about: Tôi mê mẩn

Câu giao tiếp cơ bản về sở thích

 • What are your hobbies? (Sở thích của bạn là gì?)
 • What do you like to do in your free time? (Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?)
 • What are you passionate about? (Bạn đam mê điều gì?)
 • How did you get into that hobby? (Bạn đã bắt đầu sở thích đó như thế nào?)
 • What do you like most about your hobby? (Bạn thích nhất điều gì ở sở thích của mình?)