Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề internet

Internet

 • Internet: Mạng internet
 • World Wide Web: Mạng lưới toàn cầu
 • Website: Trang web
 • Web browser: Trình duyệt web
 • Search engine: Công cụ tìm kiếm
 • URL: Địa chỉ web
 • Domain name: Tên miền
 • IP address: Địa chỉ IP
 • Email: Thư điện tử
 • Social media: Mạng xã hội
 • Online: Trực tuyến
 • Offline: Ngoại tuyến
 • Bandwidth: Băng thông
 • Internet service provider (ISP): Nhà cung cấp dịch vụ internet
 • Modem: Modem
 • Router: Router
 • Firewall: Tường lửa
 • Virus: Virus
 • Malware: Phần mềm độc hại
 • Phishing: Lừa đảo
 • Cyberbullying: Bắt nạt trên mạng
 • Cybercrime: Tội phạm mạng

Ví dụ về cách sử dụng các từ vựng này:

 • I can access the internet through my phone. (Tôi có thể truy cập internet qua điện thoại của tôi.)
 • I'm going to search for information about the weather on the web. (Tôi sẽ tìm kiếm thông tin về thời tiết trên web.)
 • I'm going to send an email to my friend. (Tôi sẽ gửi email cho bạn của tôi.)
 • I'm going to post a status update on social media. (Tôi sẽ đăng trạng thái cập nhật trên mạng xã hội.)
 • I'm going to download a file from the internet. (Tôi sẽ tải xuống một tệp từ internet.)