Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Prefer - Would rather

Bạn sẽ học những gì
 • Định nghĩa Prefer và Would rather là gì?
 • Cách dùng và cấu trúc với Prefer
 • Cách dùng và cấu trúc với Would rather

Cách dùng và cấu trúc Prefer

Về cơ bản, ta dùng cấu trúc Prefer to V hoặc cấu trúc Prefer V-ing để diễn tả việc thích điều gì hơn.

a. Cấu trúc: prefer + something + to + something. (thích cái gì hơn cái gì)

Ví dụ:

 • I prefer this dress to the one you wore yesterday. (Anh thích chiếc váy này hơn chiếc em đã mặc ngày hôm qua.)

 • I prefer pink to black. (Tôi thích màu hồng hơn màu đen.)

b. Cấu trúc: prefer + Ving + to + Ving. (thích làm gì hơn làm gì)

Ví dụ:

 • I prefer flying to traveling by train. (Tôi thích đi máy bay hơn đi tàu.)
 • I prefer reading to listening to music. (Tôi thích đọc hơn là nghe nhạc.)

Cách dùng và cấu trúc Would rather.

a. Would rather ở hiện tại.

** Cấu trúc: S + would rather + Vinf. (thích làm gì hơn)**

Lưu ý:

Câu phủ định của cấu trúc would rather sẽ là cấu trúc would rather not V.

Ví dụ:

 • Jennie would rather go to school tomorrow. (Jennie thích tới trường vào ngày mai hơn.)
 • I would rather go to school. (Tôi thích đi học hơn.)

** Cấu trúc: S + would rather + Vinf + than + Vinf. (thích làm gì hơn làm gì)**

Ví dụ:

 • I’d rather stay at home tonight than go to the movies. (Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)
 • I would rather read books than listen to music. (Tôi thích đọc hơn là nghe nhạc.)

b. Would rather ở quá khứ.

Cấu trúc: S + would rather + O + Ved. (muốn/ không muốn ai đó làm gì)

Ví dụ:

 • Shall I tell them the news? – No, I’d rather they didn’t know. (Tôi nói cho họ biết tin nhé? – Không, tôi muốn họ không biết thì hơn.)
 • I would rather you listened to me carefully. (Tôi muốn bạn lắng nghe tôi cẩn thận.)

Lưu ý.

Trong cấu trúc này, chúng ta dùng động từ ở thì Quá khứ (came, did, …) nhưng ý nghĩa lại là hiện tại hoặc tương lai.

Bài tập áp dụng

Bài 1. Chọn đáp án đúng.

 1. Her husband __________________ rent a house. A. would prefer B. would rather C. would rather to

 2. My sister would like to have fun on Bondi Beach but I would __________ to go on a cruise. A. prefer to B. rather to C. prefer

 3. My wife would like to rent a house in New York but I would __________________ camp in the desert. A. rather to B.prefer C. rather

 4. My wife would like to visit a museum, but I would __________________ to go to Ayers Rock A. like B. rather C. prefer

 5. They'd rather have lunch inside, but I'd prefer ________ outside in the garden. A. eat B. to eat C. eating

Đáp án. 1B 2C 3B 4C 5B

Tạm dịch.

 1. Chồng cô ấy thà thuê nhà còn hơn.
 2. Em gái tôi muốn vui chơi trên bãi biển Bondi nhưng tôi lại thích đi du thuyền hơn.
 3. Vợ tôi muốn thuê một căn nhà ở New York nhưng tôi thích cắm trại ở sa mạc hơn.
 4. Vợ tôi muốn đi thăm viện bảo tàng, nhưng tôi lại thích đến Ayers Rock hơn
 5. Họ thích ăn trưa trong nhà hơn, nhưng tôi thích ăn ngoài vườn hơn.

Bài 2.Viết lại cấu sử dụng cấu trúc would rather.

 1. I would like you to go home now. ……………………………………………………………………………
 2. I would prefer to go in December rather than in May. ……………………………………………………………………………
 3. I prefer starting early rather than leaving everything to the last minute. ……………………………………………………………………………
 4. I prefer to walk rather than drive. ……………………………………………………………………………
 5. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel. ……………………………………………………………………………

Đáp án.

 1. I would rather you went home now.
 2. I would rather go in December than in May.
 3. I would rather start early than leave everything to the last minute.
 4. I would rather walk than drive.
 5. I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.

Tạm dịch.

 1. Tôi muốn bạn về nhà ngay bây giờ.
 2. Tôi thà đi vào tháng 12 hơn là tháng 5.
 3. Tôi thà bắt đầu sớm còn hơn để mọi việc đến phút cuối cùng.
 4. Tôi thà đi bộ còn hơn lái xe.
 5. Tôi thà bạn ở nhà nghỉ còn hơn ở khách sạn.

Hy vọng với những kiến thức đã được Thích Tiếng Anh cung cấp phía trên có thể giúp bạn hiểu phần nào cấu trúc, cách sử dụng Prefer - Would rather và có thể áp dụng vào giải các bài tập.