Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Affect - Effect

Affect và Effect là hai từ thường dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh do có cách đọc, ngữ nghĩa và cách dùng tương tự nhau."Affect" thường là một động từ dùng để diễn đạt sự ảnh hưởng hoặc tác động. Trong khi đó "effect" là một danh từ dùng để diễn đạt kết quả hoặc hậu quả của một hành động

Phát âm

 • Affect : /əˈfekt/
 • Effect : /ɪˈfekt/ (phổ biến)

Từ loại

 • Affect : Động từ (verb)
 • Effect : Danh từ (Noun)

Lưu ý: Effect là danh từ đếm được có dạng số nhiều là effects

Nghĩa

 • Affect : ảnh hưởng, tạo ra sự thay đổi
 • Effect : hiệu ứng, ảnh hưởng, hiệu quả (kết quả của một sự thay đổi)

Ví dụ

Affect:

 • Both two buildings were badly affected by the fire. (Cả 2 toà nhà đều bị ảnh hưởng nặng do vụ cháy.)

Effect:

 • I think I'm suffering from the effects of too little sleep. (Tôi nghĩ tôi đang chịu đựng những ảnh hưởng của việc ngủ quá ít.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise 1: Fill in the blanket

 1. The loud noise from the construction site __________ my ability to concentrate.
 2. Eating healthy food can have a positive __________ on your overall well-being.
 3. The new law will have a significant __________ on the way businesses operate.
 4. His illness has had a profound __________ on his family.
 5. The medication had a calming __________ on her anxiety.

Key:

 1. affect
 2. effect
 3. effect
 4. effect
 5. effect

Hy vọng với những kiến thức mà bài viết mang lại, bạn đọc đã có thể phân biệt dễ dàng 2 từ Affect và Effect và áp dụng một cách nhuần nhuyễn nhé!