Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Trip, Journey và Travel

Phiên âm

 • Trip : /trɪp/
 • Journey : /ˈdʒɜː.ni/
 • Travel : /ˈtræv.əl/

Nghĩa

 • Trip : chuyến đi ngắn ngày thường
 • Journey : chuyến đi thường là đi du lịch, trải nghiệm
 • Travel : Sự đi lại nói chung, du lịch nói chung

Cụm từ

Trip:

 • day/ weekend trip
 • round/ return trip
 • business/ pleasure/ fishing/ shopping/ sightseeing trip

Journey:

 • car/ train journey
 • daily journey
 • spiritual journey

Travel:

 • sea/ rail/ air travel
 • long-distance travel
 • space/ time travel

Cấu trúc

Trip:

 • Go on a trip to somewhere: đi đến đâu
 • Be away on a business trip: đi công tác

Journey:

 • Go on a journey: đi du lịch, di chuyển xa
 • Set out on a journey: khởi hành một chuyến đi

Ví dụ

Trip:

 • We will go on a shopping trip to New York this weekend. (Chúng tôi sẽ đi New York mua sắm cuối tuần này.)

Journey:

 • John was tired when he got back from the long journey. (John rất mệt khi quay trở lại sau chuyến đi dài.)

Travel:

 • We share a love of literature, food and travel. (Chúng tôi có chung tình yêu với văn học, đồ ăn và du lịch.)