Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Hard và Hardly

Hard và Hardly là gì? Hard và Hardly có điểm gì giống nhau và khác nhau? Nếu "Hard" được sử dụng để miêu tả tính chất cứng, khó khăn hoặc mức độ cố gắng. thì "Hardly" được sử dụng để diễn tả mức độ thấp hoặc thiếu thốn của một hành động và thường đi kèm với phủ định.

Phiên âm

 • Hard : /hɑːd/
 • Hardly : /ˈhɑːd.li/

Từ loại:

 • Hard : tính từ, trạng từ
 • Hardly : trạng từ

Nghĩa

Hard:

 • (adj) khó, cứng rắn, khắc nghiệt
 • (adv) chăm chỉ

Hardly:

 • gần như không, hầu như không, hiếm khi

Vị trí

 • Hard : thường đứng sau động từ khi đóng vai trò là trạng từ
 • Hardly : thường đứng trước động từ

Ví dụ

Hard:

 • Ví dụ hard là tính từ: It's hard to say which of them is lying. (Thật khó để nói ai trong số họ đang nói dối.)
 • Ví dụ hard là trạng từ: I'm not surprised he failed his exam - he didn't exactly try very hard! (Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy đã trượt kỳ thi của mình - chính xác là anh ấy đã không cố gắng lắm!)

Hardly:

 • I could hardly hear her at the back. (Tôi hầu như không thể nghe thấy cô ấy ở phía sau.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. She works (hard / hardly) to achieve her goals.
 2. I can (hard / hardly) see anything without my glasses.
 3. The questions on the test were (hard / hardly) for me to answer.

Key:

 1. hard
 2. hardly
 3. hard

Trên đây là cách phân biệt Hard và Hardly cụ thể nhất trong tiếng Anh. Thích tiếng Anh chúc bạn học luyện thi hiệu quả tại nhà, chinh phục được số điểm thật cao trong các kỳ thi thực chiến.