Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Classic và Classical

Trong tiếng Anh, có hai từ "classic" và "classical" thường gây nhầm lẫn cho nhiều người. Dường như chúng có ý nghĩa tương tự, nhưng thực tế, chúng có sự khác biệt quan trọng trong cách sử dụng và ý nghĩa. Trong đó, "Classic" thường ám chỉ đến sự ưa thích và thịnh hành qua thời gian, còn "Classical" thường ám chỉ đến những thứ thuộc về hoặc liên quan đến thời kỳ cổ điển, đặc biệt là trong nghệ thuật và văn hóa.

Phiên âm

 • Classic : /ˈklæs.ɪk/
 • Classical : /ˈklæs.ɪ.kəl/

Từ loại

 • Classic : tính từ, danh từ
 • Classical : tính từ

Nghĩa

Classic:

 • (adj) kinh điển, hạng nhất
 • (adj) hoàn hảo, tiêu biểu, điển hình
 • (n) tác phẩm kinh điển

Classical:

 • cổ điển, thuộc về truyền thống lâu đời

Ví dụ

Classic:

 • Ví dụ classic là tính từ: I've always enjoyed reading classic novels. (Tôi luôn thích đọc những cuốn tiểu thuyết cổ điển.)

 • Ví dụ classic là danh từ: Jane Austen's "Pride and Prejudice" is a classic of English literature. ("Kiêu hãnh và định kiến" của Jane Austen là một tác phẩm kinh điển của văn học Anh.)

Classical:

 • Does she study classical ballet or modern ballet? (Cô ấy học ba lê cổ điển hay ba lê hiện đại?)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank:

 1. Mozart composed many __________ pieces of music.
 2. The painting was considered a __________ example of Renaissance art.
 3. The __________ Greek philosophers made significant contributions to philosophy.

Key:

 1. classical
 2. classic
 3. classical

Dù "classic" và "classical" có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kỹ hơn, chúng có những sự khác biệt rõ ràng trong ngữ cảnh và cách sử dụng. Hi vọng rằng sự phân biệt này sẽ giúp bạn sử dụng đúng cụm từ trong giao tiếp và thi cử