Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Historic và Historical

Trong khi học tiếng Anh, nhiều người học còn chưa biết phân biệt Historic và Historical, dẫn đến nhầm lẫn khi sử dụng hai tính từ này trong khi nói, khi viết. Bài viết sau sẽ giúp người học phân biệt ngữ nghĩa và cách sử dụng của hai tính từ này bằng những ví dụ về cách sử dụng."historic" thường liên quan đến ý nghĩa quan trọng trong lịch sử, trong khi "historical" đề cập đến cái gì đó thuộc về hoặc liên quan đến lịch sử.

Phát âm

 • Historic : /hɪˈstɒr.ɪk/
 • Historical : /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

Nghĩa

Historic:

 • mang tính lịch sử,
 • có tầm ảnh hưởng, là dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong lịch sử

Historical

 • liên quan tới lịch sử,
 • thường dùng để chỉ các văn bản, sự kiện, giá cả, tội phạm,… đã qua, thuộc về thế hệ trước

Đồng nghĩa

 • Historic = momentous, remarkable
 • Historical = documented, actual, classical, archival

Ví dụ

Historic:

 • This city is well-known for a lot of historic buildings. (Thành phố này nổi tiếng với nhiều những tòa nhà là chứng nhân lịch sử.)

Historical:

 • The library has an important collection of historical documents. (Thư viện này có một bộ sưu tập các tài liệu lịch sử quan trọng.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. The city has many (historic / historical) landmarks.
 2. She studied the (historic / historical) significance of the ancient ruins.
 3. The professor specializes in (historic / historical) research.

Key:

 1. historic
 2. historical
 3. historical

Tác giả hi vọng thông qua phần bài tập vận dụng, người học có thể củng cố và nắm chắc các kiến thức được trình bày trong bài viết hơn nữa, qua đó biết cách phân biệt Historic và Historical để sử dụng thành thạo chúng.