Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Farther và Further

Farther và Further đều là những tính từ và trạng từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các thì hoàn thành. Tuy nhiên, một số người học gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả để truyền tải thông điệp đến cho người nghe và người viết. Trong đó "Farther" thường ám chỉ đến khoảng cách vật lý. còn "Further" thường ám chỉ đến sự tiến triển hoặc mở rộng ý nghĩa hoặc thời gian

Phát âm

 • Farther : /ˈfɑː.ðər/
 • Further : /ˈfɜː.ðər/

Nghĩa

 • Farther : xa hơn (về khoảng cách địa lý)
 • Further : sâu xa hơn, kỹ càng hơn (khi phân tích một vấn đề)

Ví dụ:

Farther:

 • The fog’s so thick, I can’t see farther than about ten metres. (Sương mù quá dày đến nỗi mà tôi không thể nhìn được xa hơn 10 mét.)
 • It was farther to the shop than I expected. (Tôi ở vị trí xa cửa hàng hơn tôi tưởng.)

Further:

 • We discussed the problem but we didn’t get much further in actually solving it. (Chúng ta đã thảo luận vấn đề nhưng chưa thực sự đi sâu hơn trong việc giải quyết nó.)
 • Teacher! Can you explain the lesson further? (Thầy ơi! Thầy có thể giải thích kỹ hơn bài này được không?)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. The store is (farther / further) away than I thought.
 2. We need to go (farther / further) into this matter to understand it better.
 3. She wants to explore the topic (farther / further) before making a decision.

Key:

 1. farther
 2. further
 3. further

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.