Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Vacation và Holiday

Phiên âm

 • Vocation : /veɪˈkeɪ.ʃən/
 • Holiday : /ˈhɒl.ə.deɪ/

Nghĩa

Vocation :

 • ngày nghỉ theo quy định của trường học, tổ chức, công ty
 • VD: nghỉ hè, nghỉ kết thúc học kỳ
 • dài ngày hơn holiday

Holiday :

 • ngày nghỉ lễ được cả nước thực hiện
 • VD: quốc khánh, giáng sinh, năm mới
 • kỳ nghỉ dưỡng, du lịch (thời gian khác nhau với mỗi người)
 • ngắn ngày hơn vacation

Mạo từ

Vocation :

 • thường đi với mạo từ “a” (a vacation)

Holiday :

 • thường được dùng ở dạng số nhiều (holidays)

Cụm từ thường gặp

Vocation:

 • summer vacation
 • Christmas/ Easter vacation

Holiday:

 • national holiday
 • public holiday

Cấu trúc thường gặp

Vocation:

 • go on vacation: đi du lịch nhân ngày nghỉ
 • be on vacation: đang nghỉ hè
 • leave for a vacation: rời nhà đi nghỉ

Holiday:

 • go on holiday: đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ
 • be on holiday: đang trong kỳ nghỉ lễ

Ví dụ

Vocation:

 • I am long for the summer vacation to visit my relatives in Michigan. (Tôi rất mong chờ kỳ nghỉ hè để được thăm họ hàng ở Michigan.)

Holiday:

 • He will be on holiday next week. (Anh ấy sẽ được nghỉ lễ vào tuần sau.)