Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Desert và Dessert

Desert và Dessert là một cặp từ thường xuyên bị nhầm lẫn trong tiếng Anh do cách viết quá giống nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác biệt."desert" ám chỉ đến một vùng đất khô cằn, trong khi "dessert" ám chỉ đến một món ăn ngọt được ăn sau bữa ăn chính. Sự phân biệt giữa hai từ này là rất quan trọng để tránh gây hiểu nhầm trong giao tiếp tiếng Anh

Phát âm

 • Desert : /ˈdez.ət/
 • Dessert : /dɪˈzɜːt/

Từ loại

 • Desert : danh từ, động từ -Dessert : danh từ

Nghĩa

Desert:

 • (n) sa mạc
 • (v) bỏ hoang, (quân đội) đào ngũ

Dessert: món tráng miệng

Cụm từ đặc biệt

Desert:

 • Cultural desert: vùng cô lập về văn hóa
 • Intellectual desert: sự thiếu hiểu biết

Dessert :

 • Have something for dessert: ăn tráng miệng món gì đó

Ví dụ

Desert:

 • The Sahara is the biggest desert in the world. (Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới.)

Dessert:

 • She had homemade ice cream for dessert. (Cô ấy ăn tráng miệng món kem nhà làm.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with the correct form of word

 1. The ___________ is not completely barren—many specialized animals make their home there.
 2. For ___________ , I made an ice cream cake.
 3. I didn’t mean to ___________ you when you needed me most.
 4. This restaurant has the fanciest ___________let’s order several.

Key:

 1. desert
 2. desert
 3. desert
 4. desserts

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho người đọc định nghĩa, cách dùng và cách phân biệt giữa cặp từ thường gây nhầm lẫn là desert và dessert. Hy vọng sau khi đọc và hiểu rõ về cặp từ này, người học có thể tự tin hơn trong việc sử dụng chính xác chúng.