Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Talk to và Talk with

Nghĩa

  • Đều chỉ hành động nói chuyện với ai đó

Talk to:

  • Hành động nói thẳng thừng, dứt khoát, có tính áp đảo từ người nói

Talk with:

  • Hành động bình đẳng, không mang tính áp đảo

Ví dụ

Talk to:

  • The manager said “I need to talk to you.” Quản lí nói “Tôi cần nói chuyện với cậu.” (có chuyện gì không tốt và đáng lo sắp xảy đến với bạn)

Talk with:

  • The manager said “I need to talk with you.” Quản lí nói “Tôi cần nói chuyện với cậu.” (chỉ là trò chuyện thông thường và không có gì đáng lo cả)