Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Principle và Principal

Phát âm

 • /ˈprɪn.sə.pəl/ (hai từ này có phát âm giống nhau)

Từ loại

 • Principle : danh từ
 • Principal : danh từ, tính từ

Nghĩa

Principle:

 • nguyên tắc, lý thuyết
 • nguyên lý hoạt động
 • nguyên tắc đạo đức

Principal:

 • (n) người có thẩm quyền cao nhất hoặc quan trọng trong nhóm (ví dụ: hiệu trưởng)
 • (n) tổng số vốn ban đầu
 • (n) tài sản đầu tư / cho vay
 • (adj) quan trọng, chủ yếu

Ví dụ

Principle:

 • The organization works on the principle that all members have the same rights. (Tổ chức hoạt động theo nguyên tắc mọi thành viên đều có quyền như nhau.)

Principal:

 • Ví dụ principal là danh từ: I wish I could meet our school principal once. (Tôi ước tôi có thể gặp hiệu trưởng của chúng ta một lần.)
 • Ví dụ principal là tính từ: He was principal dancer at the Dance Theatre of Harlem. (Ông ấy là vũ công chính tại Nhà hát Khiêu vũ Harlem.)