Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt sometime, sometimes và some time

Từ loại

 • Sometime: tính từ / phó từ
 • Sometimes: trạng từ chỉ tần suất

Nghĩa

 • Sometime : trước đây, trước kia, một lúc nào đó
 • Sometimes : thỉnh thoảng, đôi lúc diễn tả một khoảng thời gian

Cách dùng

Sometime:

 • nói đến khoảng thời gian không xác định trong quá khứ hoặc tương lai
 • đề cập tới chức vị, cấp bậc của ai đó

Sometimes:

 • sử dụng để nhấn mạnh mức độ thường xuyên của hành động

Some time:

 • diễn tả 1 khoảng thời gian, nói về bao nhiêu thời gian mà bạn có hoặc muốn có

Ví dụ

Sometime:

 • We really should meet sometime soon to discuss the details. (Chúng ta thực sự nên gặp nhau lúc nào đó sớm để thảo luận chi tiết.)

Sometimes:

 • Sometimes we take food with us and sometimes we buy food when we're there. (Đôi khi chúng tôi mang theo thức ăn và đôi khi chúng tôi mua thức ăn khi ở đó.)

Some time:

 • You should spend some time with your parents. (Bạn nên dành một chút thời gian với bố mẹ.)