Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Bring và Take

Khi sử dụng tiếng Anh, nhiều người học bị nhầm lẫn giữa 2 động từ bring và take. Việc phân biệt bring và take đôi khi vẫn khiến người học gặp nhiều khó khăn. Nếu "Bring" thường được sử dụng khi vật phẩm hoặc người di chuyển gần người nói, thì "Take" thường được sử dụng khi vật phẩm hoặc người di chuyển ra xa khỏi người nói.

Phiên âm

 • Bring : /brɪŋ/
 • Take : /teɪk/

Nghĩa

 • Bring : mang lại, mang tới, đưa tới
 • Take : mang đi, đem đi, lấy đi

Cách dùng

 • Bring : được dùng khi người/ vật được đưa đến gần vị trí người nói
 • Take : được dùng khi người/ vật được đưa ra xa vị trí người nói

Ví dụ

Bring:

 • Bring that knife to me. (Đưa con dao kia cho tôi với.)

Take:

 • Here's your pen - I took it by mistake. (Đây là bút của bạn - Tôi đã cầm nhầm.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. She asked me to __________ her a cup of coffee.
 2. Don't forget to __________ your ID card to the exam.
 3. Can you __________ this package to the post office for me?
 4. I always __________ my lunch to work.

Key:

 1. bring
 2. take
 3. take
 4. take

Thông qua bài tập vận dụng và đáp án kèm giải thích, tác giả hi vọng người học hiểu được cách sử dụng của 2 động từ này, cũng như cách phân biệt bring và take để sử dụng chúng chính xác và hiệu quả hơn trong các tình huống giao tiếp hàng ngày cũng như trong các bài thi học thuật.