Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Late và Lately

Bạn biết không “Late” là tính từ quen thuộc với nhiều người học tiếng Anh, có nghĩa là “muộn”. “Lately” có cấu tạo giống như trạng từ của “late”, nhưng thực tế không phải vậy. "Late" là tính từ hoặc trạng từ để mô tả việc xảy ra muộn, trong khi "lately" là một trạng từ để chỉ hành động diễn ra trong thời gian gần đây

Phiên âm

 • Late : /leɪt/
 • Lately : /ˈleɪt.li/

Từ loại

 • Late : tính từ, trạng từ
 • Lately : trạng từ

Nghĩa

Late:

 • (adj) muộn, trễ
 • (adv) muộn, trễ

Lately:

 • gần đây, mới đây

Ví dụ

Late:

Ví dụ late là tính từ:

 • Sorry I'm late. I was held up in the traffic. (Xin lỗi tôi tới trễ. Tôi đã bị kẹt trong giao thông.)

Ví dụ late là trạng từ: -They arrived late. (Họ đã đến muộn.)

Lately:

 • Have you been doing anything interesting lately? (Gần đây bạn có làm gì thú vị không?)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. She arrived __________ for the appointment.
 2. He has been working hard __________.
 3. I often stay up __________ to finish my assignments.

Key:

 1. late
 2. lately
 3. late

Hy vọng với bài chia sẻ ngắn bên trên, các bạn đã biết cách nói về từ late và lately đúng ngữ cảnh trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo từ Thích Tiếng Anh