Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt No, Not và None

Như các bạn đã biết, 3 từ “No Not None” đều mang nghĩa là “không” nhưng một số ít lại không phân biệt được cách sử dụng chúng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu ra sự khác nhau cực lớn giữa 3 từ trên để sử dụng từ chính xác nhất, tránh các lỗi sai khi làm bài nhé! "no" thường được sử dụng để trả lời phủ định hoặc chỉ sự không có, "not" được sử dụng để phủ định một phát biểu, và "none" được sử dụng để chỉ số lượng không có.

Phiên âm

 • No : /nəʊ/
 • Not : /nɒt/
 • None : /nʌn/

Nghĩa

 • Đều có nghĩa là Không

Cách dùng

No:

 • thường được sử dụng như một tính từ đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó
 • trả lời cho Yes/ No questions

Not:

 • thường đứng sau trợ động từ, động từ tobe

None:

 • thường được sử dụng như một đại từ
 • cấu trúc none of đi với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được, đằng sau động từ có thể để chia theo số ít/ số nhiều đều được

Ví dụ

No:

 • There's no butter left. (Không còn chút bơ nào.)

Not:

 • He's not fat! (Anh ấy không béo!)

None:

 • None of my children has/have blonde hair. (Không đứa con nào của tôi có mái tóc vàng.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. Can I borrow a pencil? I have (no / none / not) pencils.
 2. Who will go to his birthday party tomorrow? (No / None / Not) of us will go.
 3. I can’t believe that he did (no / none / not) go to work yesterday.
 4. Do you like reading books? (No / None / Not) , I don’t.
 5. There is (no / none / not) any milk in the fridge.

Key:

 1. no
 2. none
 3. not
 4. No
 5. not

Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng người đọc có thể phân biệt cách dùng của No, None, Not từ đó nâng cao kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, vận dụng linh hoạt trong khi giao tiếp để diễn đạt đúng điều mình muốn nói và nâng cao điểm số trong các bài thi tiếng Anh.