Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Many và Much

Trong Tiếng Anh, việc phân biệt cách dùng Much và Many đôi khi có thể gây bối rối cho những bạn mới bắt đầu học hoặc mất gốc. Hai từ này có nghĩa Tiếng Việt tương tự nhau, nhưng lại áp dụng vào các ngữ cảnh, sắc thái câu khác nhau. Trong đó "Much" thường được sử dụng với danh từ không đếm được để diễn đạt mức độ hoặc lượng lớn. "Many" thường được sử dụng với danh từ đếm được để diễn đạt số lượng hoặc số lượng lớn.

Nghĩa

 • Đều mang nghĩa là nhiều

Cấu trúc

 • Many : Đi với danh từ đếm được số nhiều
 • Much : Đi với danh từ không đếm được

Ví dụ

Many:

 • Many people want to attend the magic show. (Có nhiều người muốn tham gia buổi trình diễn ảo thuật.)

Much :

 • I don't have much money. (Tôi không có nhiều tiền.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Find the mistakes and correct them

 1. We didn’t spend many time on Christmas.
 2. Did you take much photographs when you were on holiday?
 3. The tickets cost too many, so we can’t afford them.

Key:

 1. Many => much
 2. Much => many
 3. Many => much

Trên đây là tổng hợp cách dùng chi tiết và phân biệt Much và Many trong Tiếng Anh. Thích Tiếng Anh hy vọng các kiến thức trong bài sẽ giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân và ôn luyện tốt hơn cho các kỳ thi sắp tới.