Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Triumph và Victory

Phiên âm

 • Triumph : /ˈtraɪ.əmf/
 • Victory : /ˈvɪk.tər.i/

Từ loại

 • Triumph : danh từ , động từ
 • Victory : danh từ

Nghĩa

Triumph:

 • thành tựu, thành công (thứ mình đạt được)
 • chiến thắng, khải hoàn (không đề cập đến người thua)

Victory

 • chiến thắng (trong trận chiến, cuộc thi) có kẻ thắng, người thua

Từ đồng nghĩa:

 • Triumph = success, achievement

Cụm từ

Triumph

 • earn/ achieve a triumph over somebody: giành thắng lợi trước ai

Ví dụ

Triumph

 • We earned a triumph over the American army. (Chúng ta đã chiến thắng quân đội Mỹ.)

Victory

 • The general led the troops to victory. (Đại tướng đã dẫn dắt quân đội đến chiến thắng.)