Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Asleep và Sleepy

Khi nói về trạng thái liên quan đến giấc ngủ, hai từ "asleep" và "sleepy" thường được sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù chúng có vẻ giống nhau, nhưng thực tế chúng có ý nghĩa và sử dụng khác nhau.Nếu "Asleep" mô tả trạng thái của việc đang ngủ, thì "Sleepy" mô tả trạng thái của sự muốn ngủ hoặc cảm giác buồn ngủ

Từ loại

 • Asleep : tính từ
 • Sleepy : tính từ

Nghĩa

 • Asleep : (trạng thái) đang ngủ
 • Sleepy : buồn ngủ

Lưu ý

 • Asleep : không đứng trước danh từ
 • Sleepy : có thể đứng trước danh từ

Ví dụ

Asleep:

 • When I came, her parents were already asleep. (Khi tôi đến, bố mẹ cô ấy đã ngủ rồi.)

Sleepy :

 • The heat and the wine made her sleepy. (Hơi nóng và rượu khiến cô ấy buồn ngủ.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. She felt __________ after staying up all night studying for her exam.
 2. The baby finally fell __________ after being rocked gently in the cradle.
 3. He looked __________ during the boring lecture.
 4. I always feel __________ in the morning before I have my coffee.

Key:

 1. sleepy
 2. asleep
 3. sleepy
 4. sleepy

Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ này sẽ giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày của mình. Hãy tiếp tục thực hành và củng cố kiến thức của bạn để trở nên tự tin hơn về việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.