Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Considerable và Considerate

Bạn có thường xuyên gặp khó khăn trong việc phân biệt hai từ "considerable" và "considerate"?.Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng hai từ "considerable" và "considerate"."Considerable" thường ám chỉ đến sự lớn lao hoặc quan trọng, trong khi "considerate" thường ám chỉ đến tính chăm sóc và quan tâm đến người khác.

Phiên âm

 • Considerable : /kənˈsɪd.ər.ə.bəl/
 • Considerate : /kənˈsɪd.ər.ət/

Từ loại

 • Considerable : tính từ
 • Considerate : tính từ

Nghĩa:

 • Considerable : đáng kể
 • Considerate : ân cần, chu đáo

Đồng nghĩa

 • Considerable = big, large, enormous, great
 • Considerate = kind, nice, sweet, helpful

Ví dụ

Considerable :

 • The fire caused considerable damage to the church. (Vụ cháy đã gây thiệt hại đáng kể cho nhà thờ.)

Considerate:

 • It wasn't very considerate of you to drink all the milk. (Bạn không chu đáo lắm khi uống hết sữa.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. He showed __________ patience during the difficult times.
 2. The company has made __________ progress in expanding its market share.
 3. She is always __________ of other people's needs.
 4. The project required a __________ amount of time and resources.

Key:

 1. considerable
 2. considerable
 3. considerate
 4. considerable

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn phân biệt rõ ràng hai từ "considerable" và "considerate".Hãy nhớ rằng, luyện tập là chìa khóa để sử dụng tiếng Anh chính xác và hiệu quả.Chúc bạn thành công!