Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Bare và Bear

Khi học tiếng Anh, việc phân biệt giữa "bare" và "bear" có thể gây khó khăn cho nhiều người, đặc biệt là người học mới. Tuy nhiên, hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của mỗi từ sẽ giúp chúng ta tránh được những sai lầm. Trong đó "Bear" thường liên quan đến loài gấu hoặc có nghĩa là chịu đựng hoặc sinh ra. "Bare" thường liên quan đến việc không che đậy hoặc làm trần trụi.

Nghĩa

Bare:

 • Động từ: bóc lột, bóc trần
 • Tính từ: trần truồng, trần, trơ trụi ; cơ bản, đơn giản, vừa đủ, tối thiểu

Bear:

 • Động từ:

  • mang, vác, chống đỡ
  • gánh trách nhiệm nặng nề -gánh khoản chi phí -sinh nở (con người, cỏ cây)
 • Danh từ: con gấu

Ví dụ

 • He bared his chest to show his scar. (Anh ta vạch ngực ra để lộ vết sẹo.)
 • Tell me now! I can't bear the suspense! (Nói cho mình ngay đi! Mình không thể chịu đựng được sự hồi hộp.)
 • Don't walk around outside in your bare feet. (Đừng đi bộ xung quanh bên ngoài bằng đôi chân trần của bạn.)
 • Polar bears live in the Arctic. (Gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with “bear” or “bare”

 1. The mother polar __________ cared for her cubs in the icy wilderness.
 2. The hiker had to __________ his teeth and endure the harsh weather conditions.
 3. The __________ branches of the tree swayed in the wind.
 4. She couldn't __________ the thought of losing her beloved pet.
 5. After the storm, the landscape was __________, with no leaves on the trees.

Key:

 1. bear
 2. bear
 3. bare
 4. bear
 5. bare

Hiểu rõ sự khác biệt giữa "bare" và "bear" không chỉ giúp chúng ta sử dụng từ ngữ chính xác, mà còn làm cho thông điệp của chúng ta trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về ý nghĩa và cách sử dụng của "bare" và "bear". Tiếp tục thực hành và áp dụng kiến thức của bạn trong giao tiếp hàng ngày!