Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt At the end và In the end

Trong tiếng Anh, "at the end" và "in the end" đều liên quan đến việc kết thúc của một sự kiện hoặc một chuỗi các hành động và nhiều người có thể gặp khó khăn trong việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từng cụm từ. Trong đó "At the end" chỉ vị trí cuối cùng trong không gian hoặc thời gian.Còn "In the end" chỉ kết quả cuối cùng sau khi tất cả các biến cố khác đã xảy ra.

Nghĩa

 • at the end : thời điểm kết thúc của một sự việc, sự kiện, thời gian
 • In the end : cuối cùng (chỉ kết quả cuối cùng của một sự việc)

Ví dụ

At the end:

 • At the end of this month, the result of my final exam will be given to my parents. (Cuối tháng này, kết quả thi của tôi sẽ được gửi tới cho bố mẹ tôi.)
 • I hope I could study abroad at the end of 2021. (Tôi hi vọng tôi có thể đi du học vào cuối năm 2021.)

In the end:

 • In the end, they lived happily together. (Cuối cùng, họ đã sống với nhau hạnh phúc.)
 • I couldn’t decide where to go last weekend. I stayed home in the end. (Tôi không biết đi đâu vào cuối tuần trước. Cuối cùng thì tôi đã ở nhà.)

Trái nghĩa

 • at the end >< at the beginning (of something)
 • In the end >< at first

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. We searched for hours, but __________, we found the lost keys under the sofa.
 2. The concert was amazing! The band played all their hits, and __________, they performed an encore.
 3. __________ of the movie, the main character finally found happiness.
 4. They waited patiently for the bus, and __________, it arrived five minutes late.

Key:

 1. in the end
 2. at the end
 3. In the end
 4. at the end

Hy vọng rằng thông qua việc hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cụm từ này, bạn sẽ tự tin hơn khi sử dụng chúng trong giao tiếp tiếng Anh của mình. Hãy tiếp tục thực hành và củng cố kiến thức của bạn để trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ.