Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Maybe và May be

Trong tiếng Anh, Maybe và May be thường xuyên gây nhầm lẫn cho người học trong quá trình sử dụng. Hầu hết đều cho rằng cách dùng của chúng hoàn toàn giống nhau.Trong đó "Maybe" là một trạng từ chỉ sự không chắc chắn hoặc khả năng của một sự việc. "May be" là một cụm từ gồm động từ "may" và động từ "be", được sử dụng trong cấu trúc câu để diễn đạt một sự việc có thể xảy ra.

Từ loại

  • Maybe : Trạng từ
  • May be : Động từ khiếm khuyết + to be

Vai trò trong câu

  • Maybe : nối 2 mệnh đề
  • May be : đóng vai trò động từ chính trong câu

Nghĩa

  • Maybe : có lẽ
  • May be : có thể là...

Đồng nghĩa

  • Maybe = Perhaps

Ví dụ:

Maybe :

  • I couldn’t reach John, maybe he is not at home. (Tớ không thể gọi điện cho John, có lẽ bạn ấy đang không ở nhà.)

May be :

  • She may be sad when I said I would go. (Cô ấy có thể rất buồn khi tôi nói rằng tôi sẽ rời đi.)

Bài tập củng cố kiến thức