Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Every day và Everyday

Everyday và every day là cặp từ khiến nhiều người học tiếng Anh bối rối vì cấu tạo gần như giống hệt nhau - chúng đều được ghép từ hai từ “every” và “day”.Thêm vào đó, phát âm của hai từ này cũng không quá khác biệt. Thông qua bài viết này, tác giả sẽ giúp người học tiếng Anh cách phân biệt everyday và every day. "Every day" là cụm từ chỉ tần suất, diễn ra mỗi ngày. "Everyday" là tính từ mô tả cái gì đó phổ biến, thông thường, không đặc biệt, xảy ra hoặc được sử dụng hàng ngày.

Từ loại

 • Every day : trạng từ
 • Everyday : tính từ

Nghĩa

 • Every day : hàng ngày, mỗi ngày
 • Everyday : thường ngày

Đồng nghĩa

 • Every day = daily, each day
 • Everyday = ordinary, typical, or usual

Ví dụ

Every day :

 • She goes to work at 7 every day. (Hàng ngày, cô ấy đi làm lúc 7h.)
 • Every day of our lives, we try to live as if we were to die tomorrow. (Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều sống như chỉ còn một ngày để sống.)

Everyday:

 • Death was an everyday occurrence during the Civil War. (Cái chết là việc diễn ra thường ngày trong cuộc nội chiến.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer: Câu 1: Students should be allowed to have more … playtime.

 • A. Everyday
 • B. Every day

Câu 2: I’m not shocked. It’s just an … problem.

 • A. Everyday
 • B. Every day

Câu 3: My mom’s work clothes are unlike her … clothes.

 • A. Everyday
 • B. Every day

Câu 4: Athletes have to train … to get higher stamina.

 • A. Everyday
 • B. Every day

Key:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. B