Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Be made of, Be made from và Be made in

Trong tiếng Anh, các cụm từ "be made of", "be made from", "be made by", và "be made in" thường được sử dụng để mô tả nguyên liệu hoặc quá trình sản xuất của một sản phẩm. Mặc dù chúng có vẻ giống nhau, nhưng mỗi cụm từ lại mang ý nghĩa và cách sử dụng riêng biệt. Trong đó, "Be made of" và "be made from" mô tả nguyên liệu hoặc thành phần chính của sản phẩm, "Be made by" chỉ người hoặc công ty đã tạo ra sản phẩm và "Be made in" chỉ nơi mà sản phẩm được sản xuất hoặc tạo ra.

Be made of

 • Nghĩa : được làm từ (chất liệu gì)
 • EX : This table is made of wood. (Chiếc bàn này được làm từ gỗ.)

Be made from

 • Nghĩa : Được chiết suất từ, được chế biến từ (nguyên liệu gì)
 • EX : That perfume was made from roses. (Nước hoa đó được làm từ hoa hồng.)

Be made by

 • Nghĩa : được tạo ra bởi ai, công ty nào
 • EX : The toys are made by this company. (Đồ chơi được sản xuất bởi công ty này.)

Be made in

 • Nghĩa : được sản xuất ở đất nước nào
 • EX : Beautiful pottery products are made in China. (Những đồ gốm sứ tốt được sản xuất ở Trung quốc.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. This dress is _________ silk.
 • A. made of
 • B. made from
 • C. made by
 • D. made in
 1. The bread is _________ wheat flour.
 • A. made of
 • B. made from
 • C. made by
 • D. made in
 1. The car was _________ the skilled craftsmen.
 • A. made of
 • B. made from
 • C. made by
 • D. made in
 1. These shoes were _________ Italy.
 • A. made of
 • B. made from
 • C. made by
 • D. made in

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa "be made of", "be made from", "be made by", và "be made in". Đừng ngần ngại thực hành và áp dụng kiến thức này vào giao tiếp hàng ngày của bạn để trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy tiếp tục đọc để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của từng cụm từ trong các ngữ cảnh khác nhau.