Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt win và beat

Nghĩa

Win:

 • chiến thắng cuộc thi, trận đấu nào đó, thắng giải nào đó
 • tập trung vào cuộc thi

Beat:

 • đánh bại ai đó
 • tập trung vào người thắng, kẻ thua

Loại động từ

 • Win: ngoại động từ / nội động từ
 • Beat: ngoại động từ

Cấu trúc

Win:

 • win (something)
 • win the competition/ contest/ championship/ olympic game
 • win the cup/ prize

Beat:

 • beat somebody
 • beat the opponent

Ví dụ

Win:

 • I won the competition with the highest score.
 • (Tôi đã thắng cuộc thi với số điểm cao nhất.)

Beat:

 • Although he was stronger than me, I finally beat him.
 • (Mặc dù anh ta khỏe hơn, nhưng cuối cùng tôi đã đánh bại anh ta.)