Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Flat, Apartment, Condo và Loft

Trong tiếng Anh, các từ "flat," "apartment," "condo," và "loft" đều được sử dụng để chỉ các loại chỗ ở, nhưng chúng có những đặc điểm riêng biệt và thường được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Trong đó "Flat" và "apartment" là các thuật ngữ phổ biến được sử dụng để chỉ các loại căn hộ, trong khi "condo" thường ám chỉ đến căn hộ được sở hữu thay vì thuê. "Loft" là một loại căn hộ đặc biệt được chuyển đổi từ các không gian công nghiệp cũ và thường có phong cách và cấu trúc độc đáo.

Flat

 • Phiên âm : /flæt/
 • Nghĩa : căn hộ chung cư (Anh Anh)
 • Ví dụ : I live in a small flat in Tokyo. (Tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở Tokyo.)

Apartment

 • Phiên âm : /əˈpɑːt.mənt/
 • Nghĩa : Căn hộ chung cư (diện tích lớn, được thuê lại, hoặc ký hợp đồng dài hạn, phải tuân theo quy định tòa nhà)
 • Ví dụ : He took me to an apartment to decide whether to rent it. (Anh ấy đưa tôi đến một căn hộ để cân nhắc về chuyện thuê nhà.)

Condo

 • Phiên âm : /ˈkɒn.dəʊ/
 • Nghĩa : Căn hộ chung cư (do cá nhân sở hữu)
 • Ví dụ : I bought this condo three years ago. (Tôi mua căn hộ này 3 năm rồi.)

Loft

 • Phiên âm : /lɒft/
 • Nghĩa : gác xép (gian phòng nhỏ trên gác mái để chứa đồ)
 • Ví dụ : It took me half a day to find the document in the loft. (Tôi mất nửa ngày để tìm tập tài liệu trong gác xép.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. She lives in a spacious __________ in the city center.
 • A. flat
 • B. apartment
 • C. condo
 • D. loft
 1. Our __________ is located on the fifth floor of the building.
 • A. flat
 • B. apartment
 • C. condo
 • D. loft
 1. The __________ we visited yesterday had a modern design.
 • A. flat
 • B. apartment
 • C. condo
 • D. loft
 1. Their __________ is a converted warehouse with high ceilings.
 • A. flat
 • B. apartment
 • C. condo
 • D. loft

Key:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa những từ này sẽ giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy sử dụng từ ngữ phù hợp để diễn đạt ý của bạn và tránh gây hiểu nhầm trong truyền đạt thông điệp của mình.