Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Learn và Study

Learn và Study là một cặp đôi khá phổ biến trong quá trình sử dụng tiếng Anh của nhiều thí sinh. Tuy nhiên phân biệt hai từ này và sử dụng chúng với ngữ cảnh phù hợp không phải thí sinh nào cũng làm được. Trong đó "Learn" ám chỉ việc nhận biết hoặc tiếp thu kiến thức mới.Còn "Study" liên quan đến việc dành thời gian và nỗ lực để nghiên cứu hoặc tìm hiểu một chủ đề cụ thể, thường thông qua việc đọc và nghiên cứu.

Phiên âm

 • Learn: /lɜːn/
 • Study: /ˈstʌd.i/

Nghĩa

Learn:

 • học hành
 • học tự thân, học để lấy kiến thức và kinh nghiệm, thường nói đến cả 1 quá trình học để có được kết quả nào đó

Study:

 • học tập
 • học chủ động, tập trung để có được 1 kiến thức nào đó trong thời gian nhất định
 • thường là liên quan đến bài vở ở trường.

Ví dụ

Learn:

 • I have spent three years learning English. (Tôi đã dành 3 năm để học tiếng Anh.)

Study:

 • We will study plants and animals in the biology lesson tomorrow. (Chúng ta sẽ học về động thực vật vào tiết học Sinh học ngày mai.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with the correct form of verb

 1. She __________ French by watching movies and practicing with native speakers.
 2. He spends hours every day __________ for his exams.
 3. Children __________ about the world around them through play and exploration.

Key:

 1. learns
 2. studying
 3. learn

Trên đây là toàn bộ kiến thức về Learn và Study, hy vọng thí sinh có thể áp dụng để phân biệt Learn and Study một cách hiệu quả.