Phân biệt
Phân biệt Alone và Lonely

Phân biệt Alone và Lonely

Phát âm

 • Alone : /əˈləʊn/
 • Lonely : /ˈləʊn.li/

Từ loại

 • Alone : tính từ và trạng từ
 • Lonely : tính từ

Nghĩa

 • Alone : một mình, không có ai bên cạnh, tách khỏi những người, vật khác.
 • Lonely : cô đơn, trống trải, buồn bã khi không có ai bên cạnh

Vị trí

Alone:

 • cuối câu (leave sb alone: để ai đó một mình.)
 • sau chủ ngữ

Lonely:

 • sau tobe
 • sau động từ chỉ cảm giác: feel
 • trước danh từ

Đồng nghĩa

 • Alone = isolated
 • Lonely = lonesome

Ví dụ

Alone:

 • I did my homework alone. (Tôi làm bài tập một mình.)

Lonely:

 • I feel so lonely. No one plays with me. (Tớ thấy cô đơn quá, không ai chơi với tớ cả.)