Phân biệt
Phân biệt As soon as, As long as, As well as, As far as

Phân biệt As soon as, As long as, As well as, As far as

Nghĩa

 • as soon as : ngay (sau) khi
 • as long as : miễn là, miễn như, chỉ cần
 • as well as : cũng như, thêm vào đó
 • as far as : theo như

Cách dùng

as soon as:

 • diễn tả một hành động mà được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác

as long as:

 • diễn tả một điều kiện
 • thường được dùng trong các câu điều kiện

as well as:

 • dùng khi người nào đó muốn một điều gì tương tự như điều trước mà không muốn lặp lại điều đó ở đằng sau
 • đóng vai trò tương tự “and” về mặt ý nghĩa

as far as:

 • sử dụng khi muốn giải thích một vấn đề nào đó

Ví dụ

as soon as:

 • I’ll call you as soon as I arrive in Hanoi. (Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi tới Hà Nội.)

as long as:

 • You can use my car as long as you drive carefully. (Bạn có thể sử dụng xe của tôi, miễn là bạn lái cẩn thận.)

as well as:

 • My dad is kind as well as hard-working. (Bố tôi thì tốt bụng cũng như là chăm chỉ nữa.)

as far as:

 • As far as I know, this car doesn’t belong to him. (Theo như tôi biết thì cái ô tô này không thuộc về anh ta.)

Một số cấu trúc hay

 • as soon as possible (càng sớm càng tốt)
 • as soon as possible (sớm nhất có thể)
 • as soon as I can (sớm nhất tôi có thể)
 • as long as = provided that
 • As well as + danh từ / động từ / tính từ / đại từ = in addition
 • as well (cuối câu) = also
 • as far as I know (theo như tôi biết)
 • as far as sb/st is concerned (về mặt)
 • as far as it goes (tốt nhất, không thể tốt hơn được nữa)
 • as far as I can see (theo tôi thấy)