Phân biệt
Phân biệt Asleep và Sleepy

Phân biệt Asleep và Sleepy

Từ loại

  • Asleep : tính từ
  • Sleepy : tính từ

Nghĩa

  • Asleep : (trạng thái) đang ngủ
  • Sleepy : buồn ngủ

Lưu ý

  • Asleep : không đứng trước danh từ
  • Sleepy : có thể đứng trước danh từ

Ví dụ

Asleep:

  • When I came, her parents were already asleep. (Khi tôi đến, bố mẹ cô ấy đã ngủ rồi.)

Sleepy :

  • The heat and the wine made her sleepy. (Hơi nóng và rượu khiến cô ấy buồn ngủ.)