Phân biệt
Phân biệt Be made of, Be made from và Be made in

Phân biệt Be made of, Be made from và Be made in

Be made of

  • Nghĩa : được làm từ (chất liệu gì)
  • EX : This table is made of wood. (Chiếc bàn này được làm từ gỗ.)

Be made from

  • Nghĩa : Được chiết suất từ, được chế biến từ (nguyên liệu gì)
  • EX : That perfume was made from roses. (Nước hoa đó được làm từ hoa hồng.)

Be made by

  • Nghĩa : được tạo ra bởi ai, công ty nào
  • EX : The toys are made by this company. (Đồ chơi được sản xuất bởi công ty này.)

Be made in

  • Nghĩa : được sản xuất ở đất nước nào
  • EX : Beautiful pottery products are made in China. (Những đồ gốm sứ tốt được sản xuất ở Trung quốc.)