Phân biệt
Phân biệt House và Home

Phân biệt House và Home

Phiên âm

 • House : /haʊs/
 • Home : /həʊm/

Nghĩa

House:

 • nhà (có thể động chạm, sờ, nhìn thấy được)

Home:

 • nhà (không thể động chạm, sờ, nhìn thấy được)
 • nơi người ta cảm thấy mình thuộc về (liên quan đến cảm xúc)

Cách dùng

House:

 • nói về chỗ ở
 • nói về công trình kiến trúc, công trình xây dựng, tòa nhà

Home:

 • dùng trong các tình huống lịch sự, tôn trọng hơn house
 • nói về nơi sinh thành, quê hương
 • môi trường sống của các loài vật

Ví dụ

House:

 • She lives in a little house in Cross Street. (Cô ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ ở phố Cross.)

Home:

 • More and more couples are setting up home together without getting married. (Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng về chung một nhà mà không tổ chức đám cưới.)