Phân biệt
Phân biệt Most, Most of, The most, Almost và Mostly

Phân biệt Most, Most of, The most, Almost và Mostly

Most

Most + Ns:

 • Nghĩa : hầu hết
 • Ví dụ : Most children like watching TV. (Hầu hết trẻ em đều thích xem tivi.)

Most + Adj = very + Adj :

 • rất nhiều
 • It was most kind of you to help me out.(Bạn thật tốt khi giúp đỡ tôi.)

Most of

Most of the/TTSH + Ns:

 • hầu hết (trong một số lượng xác định)
 • EX : I’ve spent most of my life in Boston. (Tôi đã dành hầu hết cuộc đời mình ở Boston.)

The most

The most + Adj (dài):

 • hơn nhất (so sánh nhất của tính từ)
 • EX : Summer is the most colourful time of year. (Mùa hè là mùa nhiều màu sắc nhất năm.)

The most + N:

 • lớn nhất, nhiều nhất (so sánh nhất của much/many)
 • EX : After the race, he won the most money.(Sau cuộc thi, anh ấy chiến thắng được số tiền lớn nhất)

Almost:

Almost all the + Ns:

 • gần như tất cả
 • EX : Almost all the passengers on the bus were from Vietnam. (Hầu như tất cả những hành khách trên xe buýt đến từ Việt Nam.)

Almost every + N:

 • hầu hết mọi người, mọi thứ
 • EX : Almost everyone in her family has blonde hair. (Hầu hết mọi người trong gia đình cô ấy đều có tóc vàng.)

Mostly

Mostly + N:

 • chủ yếu, hầu hết.
 • EX : We receive a lot of visitors, mostly Americans. (Chúng tôi tiếp đón rất nhiều du khách, chủ yếu là người Mỹ.)