Phân biệt
Phân biệt No, Not và None

Phân biệt No, Not và None

Phiên âm

 • No : /nəʊ/
 • Not : /nɒt/
 • None : /nʌn/

Nghĩa

 • Đều có nghĩa là Không

Cách dùng

No:

 • thường được sử dụng như một tính từ đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó
 • trả lời cho Yes/ No questions

Not:

 • thường đứng sau trợ động từ, động từ tobe

None:

 • thường được sử dụng như một đại từ
 • cấu trúc none of đi với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được, đằng sau động từ có thể để chia theo số ít/ số nhiều đều được

Ví dụ

No:

 • There's no butter left. (Không còn chút bơ nào.)

Not:

 • He's not fat! (Anh ấy không béo!)

None:

 • None of my children has/have blonde hair. (Không đứa con nào của tôi có mái tóc vàng.)