Phân biệt
Phân biệt Bring và Take

Phân biệt Bring và Take

Phiên âm

  • Bring : /brɪŋ/
  • Take : /teɪk/

Nghĩa

  • Bring : mang lại, mang tới, đưa tới
  • Take : mang đi, đem đi, lấy đi

Cách dùng

  • Bring : được dùng khi người/ vật được đưa đến gần vị trí người nói
  • Take : được dùng khi người/ vật được đưa ra xa vị trí người nói

Ví dụ

Bring:

  • Bring that knife to me. (Đưa con dao kia cho tôi với.)

Take:

  • Here's your pen - I took it by mistake. (Đây là bút của bạn - Tôi đã cầm nhầm.)