Phân biệt
Phân biệt Economic và Economical

Phân biệt Economic và Economical

Phiên âm

 • Economic : /iː.kəˈnɒm.ɪk/
 • Economical : /ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl/

Từ loại

 • Economic : tính từ
 • Economical : tính từ

Nghĩa

 • Economic : thuộc về kinh tế, liên quan đến kinh tế
 • Economical : tiết kiệm, rẻ (sắc thái nghĩa tích cực)

Ví dụ

Economic :

 • The country is in the midst of an economic crisis. (Đất nước đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.)

Economical:

 • What's the most economical way of heating this building? (Cách tiết kiệm nhất để sưởi ấm tòa nhà này là gì?)

Các cụm từ hay

Economic:

 • economic downturn: suy thoái kinh tế
 • economic growth: tăng trưởng kinh tế
 • economic value: giá trị kinh tế
 • economic crisis: khủng hoảng kinh tế

Economical:

 • economical with the truth: dối trá, lừa lọc
 • economical air travel: du lịch hàng không tiết kiệm
 • economical way: cách tiết kiệm