Phân biệt
Phân biệt Hard và Hardly

Phân biệt Hard và Hardly

Phiên âm

 • Hard : /hɑːd/
 • Hardly : /ˈhɑːd.li/

Từ loại:

 • Hard : tính từ, trạng từ
 • Hardly : trạng từ

Nghĩa

Hard:

 • (adj) khó, cứng rắn, khắc nghiệt
 • (adv) chăm chỉ

Hardly:

 • gần như không, hầu như không, hiếm khi

Vị trí

 • Hard : thường đứng sau động từ khi đóng vai trò là trạng từ
 • Hardly : thường đứng trước động từ

Ví dụ

Hard:

 • Ví dụ hard là tính từ: It's hard to say which of them is lying. (Thật khó để nói ai trong số họ đang nói dối.)
 • Ví dụ hard là trạng từ: I'm not surprised he failed his exam - he didn't exactly try very hard! (Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy đã trượt kỳ thi của mình - chính xác là anh ấy đã không cố gắng lắm!)

Hardly:

 • I could hardly hear her at the back. (Tôi hầu như không thể nghe thấy cô ấy ở phía sau.)