Phân biệt
Phân biệt Little, A little, Few và A few

Phân biệt Little, A little, Few và A few

Nghĩa

  • Little : rất ít , nghĩa phủ định: quá ít, không đủ để làm gì
  • A little : một ít ; vẫn đong đếm được, đủ để làm gì
  • Few : rất ít ; nghĩa phủ định: quá ít, không đủ để làm gì
  • A few : một vài, một chút, đủ để làm gì

Cách dùng

Little và A little:

  • đi kèm với danh từ không đếm được

Few và A few:

  • đi kèm với danh từ đếm được

Ví dụ

Little:

  • There is only little water left in the bottle. I need some more. (Chỉ còn chút xíu nước trong lọ thôi. Tớ cần thêm 1 ít.)

A little:

  • Luckily, we still have got a little sugar to make a small cake. (May quá! Mình vẫn còn ít đường để làm bánh.)

Few:

  • I had few friends when I studied abroad. (Tôi có rất ít bạn khi đi du học.)

A few:

  • She has a few interesting books. (Cô ấy có vài cuốn sách rất hay.)